Naši saveti

Saveti za izbor, korišćenje, čuvanje i održavanje Vaših optičkih pomagala...


Šta posle 40-e?

Nakon 40-e godine života, usled prirodnog poremećaja optičkog sistema oka, pojavljuje se presbyopia ili "staračka dalekovidnost".

Opširnije »

Rad za računarom

Dugotrajan rad na računaru zahteva stalni angažman oba oka i koncentraciju što dovodi do zamora.


Opširnije »

Okviri za naočare

Napredkom modernih tehnologija ima sve više metalnih legura i plastičnih materjala od kojih se izrađuju okviri za naočare.

Opširnije »

Izbor okvira za naočare

Po nekim procenama skoro polovina stanovništva je prinuđeno da koristi naočare za korekciju vida.

Opširnije »

Održavanje naočara

Tvrda futrola ili etui je najbolje mesto za čuvanje naočara kada one nisu u upotrebi...

Opširnije »

Održavanje kontaktnih sočiva

Čišćenjem sočiva se otklanjaju mehaničke nečistoće sa površine sočiva...

Opširnije »