Održavanje naočara

Čišćenje

Koristite namenske tečnosti za čišćenje sočiva i krpicu od jelenske kože ili mikrofiber.

Za brisanje nemojte koristiti konfekcijske materjale papir itd.

Plastična sočiva, sočiva sa slojem antirefleksa traže još veću pažnju prilikom održavanja i čišćenja.

Održavanje

ciscenje

Redovno proveravajte da li su svi zavrtnji dovoljno stegnuti da bi ste izbegli demontiranje naočara.

Izbegavajte kontakt Vaših naočara sa agresivnim tečnostima kao što su aceton razni razređivači, lakovi i lepak jer mmogu trajno da oštete Vaša sočiva.

Čuvanje

Tvrda futrola ili etui je najbolje mesto za čuvanje naočara kada one nisu u upotrebi. U slučaju da ih ne stavljate u futrolu nemojte ih ostavljati na radnim površinama, sedištima, a nikako ih nemojte odlagati tako da sočiva naočara dođu u kontakt sa nekom površinom.

Visoke temperature takođe mogu oštetiti i deformisati Vaše naočare i sočiva! Zato nemojte ih izlagati temperaturama većim od 80 °C.

Napomene

- Naočare uvek upotrebljavajte po savetu i uputstvu Vašeg lekara oftalmologa!

- Naočare za blizinu nikad nemojte koristiti na većim udaljenostima od 40cm!

- Budite oprezni pri dnevnim aktivnostima gde mogu da se oštete naočare.

- Kada skidate naočare uvek ih držite za obe ručke.

- Ako su se naočare iskrivile i ne leže na licu posetite nas ili Vašeg optičara, da se Vaše naočare ponovo podese.