Politika privatnosti

Zaštita podataka i poverljivost informacija

• "OPTIKA 7" ZTR će u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka svojih Kupaca, kao i o podacima o izvršenoj kupovini proizvoda. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

• "OPTIKA 7" ZTR neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave svojih reklamnih obaveštenja i/ili reklamnih obaveštenja trećih lica.

Ograničenje odgovornosti

• "OPTIKA 7" ZTR nije proizvođač bilo kojih proizvoda datih u okviru ponude i jedine garancije koje su primenljive na proizvode koji se koriste su one koje su obezbeđene i date od strane proizvođača.

• "OPTIKA 7" ZTR nije odgovoran za bilo koju vrstu štete koja proizlazi u vezi sa korišćenjem proizvoda kupljenih putem internet prodavnice optika7.rs a koja je nastala usled nestručnog rukovanja. Ova odredba o ograničenju odgovornosti se odnosi na štetu bilo koje vrste, uključujući direktnu, indirektnu, konsekventnu, slučajnu ili namernu, kao i bilo koju štetu nastalu Kupcu i/ili trećim licima.