Individualni parametri

Razvoj tehnologije u proizvodnji dioptrijskih sočiva omogućio je da se uz pomoć određenih podataka proizvede sočivo koja u potpunosti odgovaraju individualnim parametrima korisnika i okvira.

Pomoću individualnih parametara korisnik će dobiti personalizovana sočiva koja će pružiti besprekoran vid.

Parametri:


Zadnja vertex distanca: Zadnja vertex distanca (BVD) je udaljenost oka od unutrašnje površine sočiva.
Prosečna vrednost je 12mm.


Pantoskopski ugao: Pantoskopski ugao je ugao nagiba okvira u odnosu na vertikalnu ravan.
Prosečna vrednost je 7°.


Ugao zakrivljenosti okvira: Ugao zakrivljenosti okvira zavisi od modela okvira.
Prosečan parametar je 5°.

Sočiva koja su izrađena po individualnim parametrima:

  • Pružaju bolju 3D percepciju
  • Omogućuju skoro neograničen izbor okvira
  • Omogućuju bržu adaptaciju na sočiva – u bilo kom okviru
  • Omogućuju jasan vid bez naprezanja
  • Pružaju brzo fokusiranje i dobru dinamičnu percepciju, idealno za izazove današnjeg sveta
  • Omogućuju izradu maksimalno tankih i laganih sočiva

Specijalna dorada - Optimizacija

Optimizacija se koristi u procesu izrade dioptrijskih sočiva za postizanje optimalne debljine i estetike sočiva potpuno optimizovan za određeni okvir.

Pomoću posebnih algoritama koje se koriste pri izradi sočiva u moguća je izrada veoma tankih i estetskih sočiva koja imaju idealnu debljinu.

Bilo da se radi o monofokalnim ili progresivnim sočivima, može se dobiti najtanje moguće sočivo bez ugrožavanja optičkog kvaliteta.