Naše optičke usluge

Optika 7 Vam nudi sledeće optičke usluge:

optičke usluge

- ugradnju oftalmoloških sočiva za naočare u sve vrste okvira,

- varenje metalnih okvira,

- zamenu papučica i šarafa na metalnim okvirima,

- čišćenje naočara,

- fazoniranje i podešavanje deformisanih naočara...

I naravno rado ćemo Vas savetovati i dati preporuke za kupovinu Vašeg optičkog pomagala.