Proces vida

proces vida

Vid je veoma kompleksan proces i zadivljujuća moć mozga da stvori trodimenzinalnu sliku u boji veoma visoke rezolucije. Mozak u svakom trenutku bez našeg svesnog naprezanja stvara sliku okoline od signala koji dolaze iz oka preko optičkog živca.

Oko

Oko je početni deo vidnog organa u kojem nastaje optička slika vanjskog sveta, koja se pretvara u vidne nadražaje.

Put svetlosti

- Svetlost iz naše okoline pada prvo na rožnicu, koja započinje fokusiranje svetlosti.

vid

- Posle rožnice svetlost prolazi kroz šarenicu, koja ima zadatak da propušta samo određenu količinu svetlosti.

- Svetlost, prolazeći kroz očno sočivo, se dalje fokusira.

- Prolazeći kroz staklasto telo fokusirana svetlost pada na mrežnicu gde su smešteni živčane ćelije osetljive na svetlost i boje.

- Preko optičkog živca električni impulsi dolaze u centar vida u mozgu, gde će se stvoriti trodimenzionalna slika u boji visoke rezolucije.