Pogreške optičkog sistema oka

Ukoliko se fokusirana svetlost iz optičkog sistema oka spaja ispred ili iza mrežnice pojavljuje se smanjena oštrina vida.

Do ove pojave dolazi usled nepravilnog oblika rožnice, neadekvatne dioptrije očnog sočiva, i zbog duže ili kraće optičke osovine oka (izdužena ili manja očna jabučica).

Pogreške optičkog sistema oka su:

- kratkovidnost (myopia)

- dalekovidnost (hypermetropia)

- astigmatizam i (astigmatismus)

- staračka dalekovidnost (presbyopia)

Kratkovidnost - myopia

Kod kratkovidnosti žarište optičkog sistema oka se nalazi ispred mrežnice.

Ova se pojava javlja usled veće (izdužene) očne jabučice ili zbog prevelike dioptrijske jačine optičkog sistema oka.

emetropya

Kratkovidne osobe vide jasnije bliže predmete, a na daljinu vide nejasno.

Ova se pogreška ispravlja na takav način da se pomoću naočara ili kontaktnih sočiva smanji ukupna jačina optičkog sistema oka sa konkavnim (minus) sočivima.

Dalekovidnost - hypermetropia

Kod dalekovidnosti žarište optičkog sistema oka se nalazi iza mrežnice.

Ova se pojava javlja usled manje očne jabučice ili zbog nedovoljne dioptrijske jačine optičkog sistema oka.

hypermetropia

Dalekovidne osobe vide jasnije dalje predmete, a na blizinu vide nejasno.

Ova se pogreška ispravlja na takav način da se pomoću naočara ili kontaktnih sočiva poveća ukupna jačina optičkog sistema oka sa konveksnim (plus) sočivima.

Astigmatizam - astigmatismus

Kod astigmatizma optički sistem oka ima dve žarišne daljine. Ove dve tačke fokusiranja prouzrokuju nejasan vid.

Teorijski, površina rožnjače treba da bude gotovo sfernog oblika, kao deo površine lopte. U tom slučaju ona fokusira snop svetlosti u jednu tačku.

Ukoliko je rožnjača nepravilnog oblika ona ne fokusira snop svetlosti u jednu tačku i dolazi do pogreške optičkog sistema oka koja se naziva astigmatizam.

astigmatic

Meridijani najveće i najmanje zakrivljenosti rožnjače u većini slučajeva se nalaze pod pravim uglom, odnosno potpuno vodoravno i uspravno.

Osobe sa astigmatizmom tačkasti izvor svetlosti vide produženo, a krugove vide kao ovale te ne vide jasno ni na daljinu ni na blizinu.

Postoji nekoliko tipova astigmatizma:

1. Jednostavni dalekovidni astigmatizam: jedan meridijan je emetropan (bez greške), a drugi je hyperopan (dalekovidan).

2. Jednostavni kratkovidni astigmatizam: jedan meridijan je emetropan (bez greške), a drugi jemyopan (kratkovidan).

3. Složeni dalekovidni astigmatizam: oba meridijana su hyperopna.

4. Složeni kratkovidni astigmatizam: oba meridijana su myopna.

5. Mešoviti astigmatizam: jedan glavni meridijan je hyperopan a drugi myopan.

Astigmatizam se ispravlja sa specijalnim cilindričnim sočivima pozitivne negativne ili mešane dioptrije u zavisnosti od tipa astigmatizma.

Staračka dalekovidnost - presbyopia

akomodacija

Staračka dalekovidnost je prirodni poremećaj optičkog sistema oka koja se obično pojavljuje posle četrdesete godine života.

Uzrok ove pojave je smanjena mogućnost očnog sočiva da menja svoju dioptriju (akomodira). Pošto je očno sočivo sve manje elastično ona ne može da izoštri predmete koja se nalaze bliže od 30cm, odnosno na normalnoj daljini za čitanje.

Moć akomodacije deteta može iznositi čak oko 13dptr, godinama moć akomodacije opada i u pedesetoj godini života iznosi samo oko 2dptr.

Na početku pojave presbyopie dovoljna je korekcija samo za blizinu (za čitanje), a vremenom se pojavljuje potreba korekcije i za gledanje na daljinu.