Plastična stakla

stakla

Plastična stakla su puno lakša nego stakla za naočare od mineralnih materjala te su ona naročito pogodna za veće dioptrije.

Ne postoji opasnost od povrede zbog loma stakla, te su zato pogodna za naočare za decu i za osobe koje se bave dinamičnim aktivnostima.

hi-index

Plastični materjali srednjeg i visokog indexa prelamanja

Pomoću novih materjala i tehnologija omogućena je izrada plastičnih stakala srednjeg i visokog indexa prelamanja.

Imaju sličnu gustinu kao i standardni plastični materjali (CR39) i omogućuju izradu veoma tankih i lakih stakala sa veoma dobrom UV zaštitom

Mana ovih materjala je osetljivost prema grebanju, zato se obavezno presvlače sa tvrdim (HC), a stakla iznad indexa prelamanja od 1.60 i sa antireflexnim slojem (satin-coat, blue-cut ili achromatic-plus).

Mali index prelamanja

CR-39 je standardni materjal za izradu plastičnih stakala sa indexom prelamanja od 1.498.

Karakteristike:

  • visoka transparencija
  • lako se boji i tretira različitim slojevima (tvrdi i antireflexni),
  • neosetljiv prema većini hemikalija,
  • relativno dobra otpornost na udarce,
  • ali ograničena otpornost prema grebanju zbog meke površine.

Naša ponuda:  Stakla indexa 1.50 »

Srednji index prelamanja

Stakla sa indexom prelamanja od 1.56

Najpristupačnija sočiva sa višim indeksom. Pošto je ovaj materijal oko 15% tanji i 20% lakši od CR-39, on nudi ekonomičnu opciju za tanja sočiva što ga čini dobrim izborom za dioptrije veće od +/- 2,00.

Visok index prelamanja

Stakla sa indexom prelamanja od 1.60

Ovaj materijal je do 30% tanji od ekvivalentnog sočiva proizvedenog sa indeksom 1.50. Preporučujemo ova sočiva kod dioptrija manjih od -3,00 ili većim od +3,00.

Naša ponuda:  Stakla indexa 1.60 »

Stakla sa indexom prelamanja od 1.67

Stakla indexa 1.67 su veoma lagana je i još oko 15% tanja od indeksa 1.60. Prednosti ovog sočiva su najočiglednije za dioptrije koje su niže od -5,00 ili veće od +5,00

Naša ponuda:  Stakla indexa 1.67 »

index

Veoma visok index prelamanja

Stakla sa indexom prelamanja od 1.74, (najveći index prelamanja za plastične materjale).

Ona su neverovatnih 50% tanja od standardnog CR39 plastičnog sočiva. Ako želite da vaša sočiva budu lagana i tanka, ovo sočivo bi trebalo da bude Vaš izbor, posebno kada su u pitanju dioptrije veće od -7,00.

Naša ponuda:  Stakla indexa 1.74 »

Trivex

trivex

Ovaj materjal karakteriše index prelamanja od 1.53, izuzetna velika otpornost prema naponskim silama, zato je ovaj materjal najpogodniji za izradu naočara bez okvira (naočare na bušenje).

Zbog male gustine materjala 1.1g/cm3 izuzetno je lagan.

Naša ponuda:  Trivex »

Polikarbonat

Karakterišu ga izuzetna odpornost prema udarcima oko 10 puta veća od CR39, zato je odličan za izradu zaštitnih naočara.

Pored efikasne UV zaštite otežano se boji, osetljiv je na hemikalije, i ima ograničenu otpornost prema grebanju.

Naša ponuda:  Policarbonat »

color-lens

Bojena stakla

Površinski bojena stakla su premazani tankim slojem boje. Bojena stakla nalaze svoju primenu u korekciji vida na daljinu, međutim loša im je strana da ne menjaju boju u zavisnosti od jačine sunčeve svetlosti i zadržavaju svoje zatamnjenje i u prostoriji ili u mraku, što u dosta velikoj meri ograničava njihovu primenu.

Naša ponuda:  Bojena stakla »

transitions

Fotoosetljiva stakla

Neki materjali imaju osobinu da pod uticajem sunčeve svetlosti menjaju apsorpcione osobine.

UV zračenje aktivira proces promene boje, što znači de će fotoosetljiva stakla potamniti na sunčevoj svetlosti, a u zatvorenoj prostoriji izbledeti i postati skoro potpuno prozirna.

Transitions su najpopularnija fotoosetljiva sočiva na tržištu. Ona se proizvode u skoro svakom materijalu. Ovo uključuje Trivex, kao i standardne materijale i materijale visokog indeksa.

XTRActive sočiva su specijalno dizajnirana sa fotohromatskim osobinama koja se aktiviraju pomoću vidljive svetlosti. XTRActive sočiva zatamnjuju i iza vetrobranskog stakla automobila kako bi pružila udobnost tokom vožnje i postižu do 50% zatamnjenja. Na temperaturama većim od 35°C XTRActive sočiva potamne do 80%, ali u neaktivnom stanju imaju zaostalu nijansu od oko 15%.

Naša ponuda:  Fotoosetljiva stakla »

Polaroidna stakla

polaroid

Polaroidna stakla eliminišu odbljesak, omogućavaju čiste kontraste, ne menjaju prirodne boje, smanjuju naprezanje oka i pružaju 100% UV zaštitu.

Naša ponuda:  Polaroid »