Optički sistem oka

oko

Preduslov za oštar vid jeste da se svetlosni snop koji prolazi kroz optički sistem oka fokusira u jednu tačku koja se mora nalaziti na mrežnici, bez obzira na kojoj se daljini nalazi posmatrani predmet.

Ovo normalno stanje oka se naziva emetropya (oko bez pogreške).

emetropya

U oku nalazimo dva sočiva koja čine najvažnije delove optičkog sistema oka.Prva je rožnjača sa fiksnom jačinom od 41 dioptrije i očno sočivo koje u svojem opuštenom stanju ima oko 18 dioptrija.

Optički sistem oka prilikom gledanja na daljinu ima ukupnu jačinu od 59dptr čija je žarišna daljina 16,95 mm.

Optički sistem oka ima sposobnost da menja svoju žarišnu daljinu promenom dioptrije očnog sočiva u cilju oštrog vida na svim udaljenostima.

Ova moć oka se naziva akomodacija.