Stakla za korekciju vida

Stakla za korekciju vida, sem po materijalu, možemo podeliti i po broju žarišta.

stakla

Monofokalna stakla

monofokal

Monofokalna stakla čitavom svojom površinom i jednakom snagom prelamaju i fokusiraju sliku u jednu žarišnu daljinu.

Sa monofokalnim staklima se uspešno koriguju refrakcione greške optičkog sistema oka na sve udaljenosti do 40-e godine života.

Pojavom "staračke dalekovidnosti" sa monofokalnim staklima se oštrina vida može korigovati samo na jednu određenu daljinu što za sobom povlači stalno skidanje ili menjanje naočara.

Naša ponuda:  Mineralna monofokalna stakla »

Naša ponuda:  Plastična monofokalna stakla »

Bifokalna stakla

bifokal

Bifokalna stakla Vam pružaju jasan vid na dve udaljenosti, na daljinu i na blizinu, te nije potrebna stalna promena naočara za daljinu i za čitanje.

- Prednosti: eliminišu potrebu za stalnim menjanjem naočara za daljinu i za blizinu.

- Mane: postoji jasna i vidljiva granica između dela za daljinu i čitanje, "skok slike" na graničnom pojasu, nema korekcije za srednje udaljenosti.

Naša ponuda:  Mineralna bifokalna stakla »

Naša ponuda:  Plastična bifokalna stakla »

Progresivna ili multifokalna stakla

progresiv

Progresivna stakla Vam pružaju jasan vid na svim udaljenostima, kod njih se jačina postepeno, progresivno menja od korekcije za daljinu do korekcije za blizinu.

Spuštanjem pogleda prema dole, gleda se na sve jačem delu sočiva sve do neophodne korekcije za komforan vid na blizinu.

- Prednosti: komforan vid na svim udaljenostima.

- Mane: smanjena oštrina vida na bočnim delovima sočiva.

Naša ponuda:  Mineralna progresivna stakla »

Naša ponuda:  Plastična progresivna stakla »