Daltonizam

daltonizam

Najviše informacija iz okoline, oko 90%, dobijamo zahvaljujući čulu vida. Čovečije oko vidi u koloru i razlikuje više miliona nijansi.

Kako vidimo boje?

U stvaranju slike u koloru zajedničku ulogu imaju oko i mozak. Oko funkcioniše kao minijaturna digitalna kamera. Za obradu i čuvanje podataka "priključen je" na računar velikog kapaciteta: mozak.

Svetlost, koja prolazi kroz "objektiv" oka, očno sočivo fokusira na zadnju površinu oka - retinu gde se nalaze receptori vida.

Receptore vida čine oko 130 miliona štapića, koji funkcionišu noću, i oko 7 miliona čunjića, koji imaju ulogu pri dnevnoj svetlosti.

Štapići ne razlikuju boje, ali su veoma osetljivi na svetlosne nadražaje. Čunjići su nasuprot štapićima manje osetljivi na svetlost, ali zato razlikuju boje.

Čunjići su osetljivi na crveni, zeleni, odnosno plavi deo spektra svetlosti, u zavisnosti od pigmenta koji se nalazi u njima.

Nadražaji se iz receptora prenose preko očnog živca do mozga, gde se stvara trodimenzionalna slika u koloru.

Daltonizam

Daltonizam je nasledna anomalija oka, ili stečena usled štetnih posledica alkoholizma, trovanja i drugih raznih oboljenja.

Daltonisti najčešće vide boje, ali drugačije. Nekada svega nekoliko stotina nijansi, što u mnogim vidovima života predstavlja hendikep, jer ne mogu biti efikasni kao osobe sa dobrim raspoznavanjem boja.

Kako daltonisti vide boje?


Kako daltonisti vide boje Kako daltonisti vide boje Kako daltonisti vide boje Kako daltonisti vide boje

Osnovni tipovi daltonizma

Tip daltonizma određuje koji od primarnih receptora ne funkcioniše ispravno.

  • PROTANOMALIJA smanjena osetljivost receptora na crevenu svetlost
  • PROTANOPIJA nedostatak receptora za crvenu svetlost
  • DEUTERANOMALIJA smanjena osetljivost receptora za zelenu svetlost
  • DEUTERANOPIJA nedostatak receptora za zelenu svetlost
  • TRITANOMALIJA smanjena osetljivost receptora na plavu svetlost
  • TRITANOPIJA nedostatak receptora za plavu svetlost
  • AKROMAZIJA, MONOKROMAZIJA potpuno slepilo za boje

Korekcija daltonizma

color

Za korekciju daltonizma se koriste sočiva za naočare sa specijalnim slojem, koji deo spektra svetlosti menja na taj način, da kod daltonista izaziva sličan nadražaj kao kod osoba sa pravilnim razlikovanjem boja.

Sa upotrebom korektivnih sočiva za naočare Colorlite, postiže se da daltonisti uočavaju i one nijanse koje ranije nisu.

Sa korektivnim sočivima Colorlite, daltonizam je moguće u potpunosti korigovati u više od 80% slučajeva.

Više o korekciji daltonizma na našoj stranici:  Korekcija daltonizma »

O daltonizmu na stranicama Colorlite iz Budimpešte:

Saradnja Colorlite-a sa Samsungom

seecolors

Kao rezultat saradnje između Colorlite-a, Samsung-a i Tehničkog univerziteta u Budimpešti, razvijena je nova aplikacija - pod nazivom SeeColors, koji se pomoću mobilnog telefona može preuzeti iz Google Play app store.

Aplikacija, koja koristi Colorlite testove za raspoznavanje boja, se može koristiti na bilo kom Samsung Galaxi 6 mobilnom telefonu i novijim, kao i na Samsung QLED televizorima.