TEST OŠTRINE VIDA NA BLIZINU

Važno! Ovaj test za utvrđivanje oštrine vida na blizinu je informativnog karaktera!

Ako je visina slova E na Vašem ekranu 44mm, daljina za proveru vida je od 30 do 40cm.

Ukoliko izmerena visina nije 44mm:
· upišite izmerenu visinu slova E u milimetrima u polje "Visina u mm",
· pritisnite dugme "Izračunaj",
· u polju "Daljina u cm" očitajte daljinu za proveru oštrine vida.

IzračunajTest oštrine vida na daljinu