Kontrola oštrine vida

Tok kontrole.

Kontrola oštrine vida u proseku traje od 10 do 15 minuta i se sastoji iz dva dela.


kontrola oštrine vida

1. Objektivna (kompjuterska) kontrola oštrine vida.

2. Subjektivna kontrola oštrine vida.


Objektivna kontrola oštrine vida se radi kompjuterskim autorefraktometrom, koji objektivno snima trenutno stanje optičkog sistema oka i utvrđuje potrebnu dioptriju korekcije vida na daljinu.


Dioptrija utvrđena autorefraktometrom je osnova za početak subjektivne kontrole oštrine vida. Pomoću probnih stakala će te probati utvrđenu dioptriju, posebno za desno i za levo oko.


Ukoliko je potrebno, isprobat ćemo Vam i naočare za blizinu.


Po obavljenoj kontroli oštrine vida, sočiva sa utvrđenom dioptrijom ugrađujemo u okvir po Vašem izboru.


Utvrđenu dioptriju upisujemo u našu računarsku evidenciju, tako da će te uvek moći od nas da dobijete informaciju o dioptriji Vaših naočara.