Korisničko uputstvo Dailies

NELFILCON DNEVNA JEDNOKRATNA MEKA KONTAKTNA SOČIVA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - OVO UPUTSTVO SADRŽI VAŽNE INFORMAIJE O PROIZVODU, UPOTREBI I BEZBEDNOSTI KORIŠĆENJA . MOLIMO DA GA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA DALJU UPOTREBU. KONTAKTNA SOČIVA BI UVEK TREBALO DA PREPIŠE OČNI LEKAR. VAŽNO JE DA SE PRIDRŽAVATE UPUTSTAVA KOJE VAM PRUŽI VAŠ OČNI LEKAR KAO I SVIH PISANIH UPUTSTAVA O PRAVILNOM KORIŠĆENJU VAŠIH KONTAKTNIH SOČIVA.

NAZIVI PROIZVODA

 • DAILIES AquaComfort Plus
 • DAILIES AquaComfort Plus Toric
 • DAILIES AquaComfort Plus Multifocal
 • DAILIES FReSHLOOK ILLUMINaTe
 • FOCUS DAILIES
 • FOCUS DAILIES Progressives
 • FOCUS DAILIES Toric
 • FReSHLOOK One-Day

MATERIJAL I PAKOVANJE

DAILIES AquaComfort Plus meka kontaktna sočiva / DAILIES AquaComfort Plus Multifocal meka kontaktna sočiva / DAILIES AquaComfort Plus Toric meka kontaktna sočiva sadrže 31% nelfilcon A i 69% vode.

Sočiva su blago plavičasto obojena radi lakšeg rukovanja; boja sadrži Cu-phthalocyanine.

DAILIES AquaComfort Plus / DAILIES AquaComfort Plus Multifocal / DAILIES AquaComfort Plus Toric kontaktna sočiva su pakovana u trake od po 5 zasebnih blistera u kojima je izotoničan slani rastvor puferovan fosfat acetatom. Slani rastvor sadži HPMC i PEG400. Slani rastvor može da sadrži do 0.05 % Poloxamera.

DAILIES FReSHLOOK ILLUMINaTe meka kontaktna sočiva sadrže 31% nelfilcon A and 69% vode. Sočiva se proizvode sa isprekidanim slojem kombinacije sledećih pigmenata: oksidi gvoždja, karbazol ljubičasti, PCN plavi, titanijum dioksid.

DAILIES FReSHLOOK ILLUMINaTe kontaktna sočiva su pakovana u trake od po 5 zasebnih blistera u kojima je izotoničan slani rastvor puferovan fosfat acetatom. Slani rastvor može da sadrži do 0.02 % Poloxamera.

FOCUS DAILIES meka kontaktna sočiva/ FOCUS DAILIES Progressives meka kontaktna sočiva/ FOCUS DAILIES Toric meka kontaktna sočiva sadrže 31% nelfilcon A and 69% vode. Sočiva su blago plavičasto obojena radi lakšeg rukovanja; boja sadrži Cu-phthalocyanine.

FOCUS DAILIES / FOCUS DAILIES Progressives / FOCUS DAILIES Toric su pakovana u trake od po 5 zasebnih blistera u kojima je izotoničan slani rastvor puferovan fosfat acetatom. Slani rastvor može da sadrži do 0.02 % Poloxamera.

FReSHLOOK One-Day meka kontaktna sočiva sadrže 31% nelfilcon A and 69% vode. Sočiva se proizvode sa isprekidanim slojem kombinacije sledećih pigmenata: oksidi gvoždja, titanijum dioksid , Cu- phthalocyanine, hromijum oksid, phthalocyanine zeleni i karbazol ljubičasti.

FReSHLOOK One-Day su pakovana u trake od po 5 zasebnih blistera u kojima je izotoničan slani rastvor puferovan fosfat acetatom. Slani rastvor može da sadrži do 0.02 % Poloxamera.

Sočiva su gasno sterilisana. Koristiti samo ako su folije pakovanja neoštećene.

NAMENA

DAILIES AquaComfort Plus kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) za optičku korekciju vida kod osoba sa zdravim očima i minimalnim astigmatizmom koji ne utiče na vid.

DAILIES AquaComfort Plus Multifocal kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) za optičku korekciju vida, uključujući presbiopiju, kod osoba sa zdravim očima i minimalnim astigmatizmom koji ne utiče na vid.

DAILIES AquaComfort Plus Toric kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) za optičku korekciju vida kod osoba sa zdravim očima kojima je potrebna dodatna korekcija za astigmatizam.

DAILIES FReSHLOOK ILLUMINaTe kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) u jednom ili oba oka za optičku korekciju vida kod osoba sa zdravim očima i minimalnim astigmatizmom koji ne utiče na vid.

Šablon izrade stapa se sa prirodnom bojom oka radi isticanje prirodnig izgleda.

FOCUS DAILIES kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) za optičku korekciju vida kod osoba sa zdravim očima i minimalnim astigmatizmom koji ne utiče na vid.

FOCUS DAILIES Progressives kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) za optičku korekciju vida, uključujući presbiopiju, kod osoba sa zdravim očima i minimalnim astigmatizmom koji ne utiče na vid.

FOCUS DAILIES Toric kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) za optičku korekciju vida kod osoba sa zdravim očima kojima je potrebna dodatna korekcija za astigmatizam.

FReSHLOOK One-Day kontaktna sočiva su namenjena za dnevno nošenje (manje od 24 sata u budnom stanju) u jednom ili oba oka za optičku korekciju vida kod osoba sa zdravim očima i minimalnim astigmatizmom koji ne utiče na vid.

Šablon izrade stapa se sa prirodnom bojom oka da bi se dobila promena ili isticanje prirodnog izgleda.

Sva nelfilcon A kontaktna sočiva su namenjena isključivo za jednokratnu jednodnevnu upotrebu.

PREPORUČENI REŽIM NOŠENJA I ZAMENE

Nelfilcon A dnevna jednokratna kontaktna sočiva su namenjena da se nose jednom, a potom bace na kraju svakog perioda nošenja. Maksimalno vreme nošenja u toku jednog dana trebalo bi da odredi Vaš očni lekar.

Nelfilcon A dnevna jednokratna kontaktna sočiva nisu napravljena za korišćenje sa sredstvima za čišćenje ili sistemima za dezinfekciju kontaktnih sočiva. Bacite vaša sočiva posle upotrebe. Započnite svaki period nošenja svežim, novim sočivima.

NE SPAVATI SA SOČIVIMA. Nelfilcon A dnevna jednokratna kontaktna sočiva nisu napravljena za nošenje za vreme spavanja. Ne bi trebalo da nosite Nelfilcon A dnevna jednokratna kontaktna sočiva dok spavate.

RUKOVANJE VAŠIM SOČIVIMA

Vaš očni lrekar će Vam pružiti detaljna uputstva o postavljanju i skidanju kontaktnih sočiva. Uvek operate i osušite ruke pre rukovanja kontaktnim sočivima, Nežno protresite blister pakovanje pre otvaranja. Skinite foliju. Istresite sočivo na dlan ili ga, ako je to potrebno, nežno potisnite kažiprstom iz kasetice. Uverite se da sočivo nije okrenuto naopako i da ste uzeli adekvatno sočivo za to oko. Pregledajte sočiva pre postavljanja. Ne postavljajte ih ukoliko su oštećena.

Prilikom skidanja sočiva vaše ruke moraju da budu čiste i potpuno suve. Trepnite čvrsto nekokiko puta, a potom, gledajući na gore, povucite sočivo dole na beonjaču. Skinite sočivo nežno ga hvatajući izmedju palca i kažiprsta. Ako imate teškoća pri skidanju sočiva, ne štipajte očno tkivo. Ukapajte kapi za podmazivanje i vlaženje i pokušajte ponovo posle nekoliko minuta.

• Nikada ne koristiti pincete, vakuumske pumpice, oštre predmete ili nokte za vadjenje sočiva iz kasetice ili iz oka.

KADA NE NOSITI SOČIVA

Kontaktna sočiva ne bi trebalo nositi vezano za odredjena zdravstvena stanja ili uslove spoljašpnje sredine. Stanja i uslovi koji mogu da onemogučće nošenje ili utiču na bezbednost nošenja kontaktnih sočiva su :

 • Alergija, upala, infekcija ili iritacija u ili oko oka ili očnih kapaka.
 • Periodi lošeg zdravlja, kao što su teške prehlade ili igrip
 • Korišćenje izvesnih lekova, uključujući i lekove za oči
 • Neadekvatan suzni film (suvo oko)
 • Izrazito suva ili prašnjava spoljašnja sredina koja čini nošenje kontaktnih sočiva nekomfornim
 • Vodeni sportovi bez korišćenja zaštitnih naočara

Konsultujte Vašeg očnog lekara posebno vezano za ova ili druga stanja i uslova.

VAŽNE NAPOMENE

 • Ova sočiva su namenjena isključivo za jednokrtnu upotrebu. Ponovna upotreba može da poveća rizik od infekcije ili dovede do oštećenja sočiva izazvanog zamorom materijala.
 • Ne delite Vaša sočiva ni sa kim, jer se tako mogu preneti mikroorganizmi koji mogu dovesti do ozbiljnih problema sa zdravljem očiju.
 • Kontrolišite Vaše oči svakodnevno, kako biste bili sigurni da dobro izgledaju, da se osećate komforno i da Vam je vid jasan.
 • Preporučuje se da osobe koje koriste kontaktna sočiva posećuju svog očnog lekara redovno, kako je propisano.
 • Ne koristiti sočiva nakon isteka roka upotrebe.
 • U uslovima slabog osvetljenja, korisnici blago obojenih sočiva mogu imati smanjenu vidljivost slabo kontrastnih objekata. Korisnici progresivnih sočiva mogu da imaju smanjenu vidnu oštrinu pri bilo kom osvetljenju.
 • Vodite računa da ne pomešate sočivo za levo i desno oko.
 • Pre postavljanja sočiva proverite da je dioptrija sočiva sa folije pakovanja odgovarajuća za to oko.
 • Uvek nosite sa sobom rezervni par sočiva.
 • Budite obazrivi kada koristite sapune, losione, kreme, kozmetiku ili dezodoranse jer oni mogu da prouzrokuju iritaciju ako dodju u kontakt sa Vašim sočivima.
 • Postavite sočiva pre nanošenja šminke i skineti ih pre skidanja šminke
 • Izbegavajte raspršivače, kao što je lak za kosu, u blizini Vaših očiju kada nosite sočiva, jer mogu da prouzrokuju iritaciju.
 • Konsultujte Vašeg oftalmologa vezano za nošenje sočiva za vreme sportskih aktivnosti uključujući i plivanje.
 • Skinite Vaša sočiva kada ste izloženi štetnim ili iritirajućim isparenjima.
 • Nikad ne dopustite da sočiva dodju u kontakt sa nesterilnim tečnostima (uključujući vodu iz vodovoda i pljuvačku) jer može doći do zagadjenja mikrobima, koja mogu dovesti do trajnog oštećenja oka.
 • Obavestite Vašeg poslodavca da nosite kontaktna sočiva, posebno ako Vaše radno mesto zahteva upotrebu zaštitne opreme za oči.
 • Ako se nelfilcon A dnevno jednokratno sočivo izloži vazduhu izvan oka, postaće suvo i krto. Treba ga baciti i zameniti novim.

MOGUĆI PROBLEMI

Iako meka kontaktna sočiva pružaju korisniku mnoge pogodnosti, moguće je da se pojave problemi koji se najpre mogu uočiti kao jedan ili više navedenih simptoma:

 • Osećaj prisustva stranog tela u oku
 • Nekomforno sočivo
 • Crvenilo oka
 • Osetljivost na svetlost
 • Peckanje, bol, svrab ili suzenje očiju
 • Smanjena oštrina vida
 • Dugine boje ili aura oko svetla
 • Pojačana sekrecija iz oka
 • Nekomfor / bol
 • Jako ili uporno suve oči

Ukoliko se ovi simptomi zanemare može doći do ozbiljnijih komplikacija.

ŠTA URADITI AKO SE PROBLEM JAVI

Ukoliko se javi bilo koji od gore navedenih simptoma :

 • ODMAH SKINITE SOČIVO(VA).
 • Pregledajte svoje oči u ogledalu tražeći znake nepravilnosti
 • Ako nelagodnost ili problem prestane, postavite sveže, novo sočivo.
 • Ukoliko se navedeni simptomi nastave nakon stavljanja novog sočiva, skinite ga(ih) ODMAH i kontaktirajte odmah očnog lekara. Moguće je da postoji ozbiljno stanje poput infekcije, kornealnog ulcera (ulcerative keratitis) ili iritisa. Ova stanja mogu se brzo razviti i mogu dovesti do trajnog gubitka vida. Manje ozbiljne reakcije kao što su erozije, zamućenje epitela i bakterijski konjuktivitis moraju se rano lečiti na adekvatan način, kako bi se sprečile komplikacije.
 • Ukoliko se sočivo pocepa u oku, biće nekomforno. Ne paničite, jer je nemoguće da izgubite sočivo ili njegov deo iza oka. Uklonite pažljivo komade hvatajući ih kao i pri normalnom skidanju sočiva. Ukoliko ne možete lako da izvadite delove sočiva, ne štipajte očno tkivo. Isperite oko fizioloskim rastvorom. Ukoliko to ne pomogne obratite se očnom lekaru za pomoć. Očni lekar može lako da pronadje sočivo koristeći fluorescein.
 • Povremena suvoća može se otkloniti sa nekoliko čvrstih treptaja ili upotrebom kapi za podmazivanje i vlaženje. Ukoliko se suvoća nastavi konsultujte Vašeg očnog lekara.

DODATNE INFORMACIJE

Rizik od mogućih problema može se smanjiti prepoznavanjem simptoma i praćenjem saveta "Šta raditi ako se pojavi problem". Nošenje kontaktnih sočiva povećava rizik od infekcija oka. Pušenje dodatno povećava rizik za pojavu ulceroznog keratitisa kod korisnika kontaktnih sočiva.

PROIZVODJAČ:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK ZA EU:

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

Uvozi i distribuira:

OPTICUS d.o.o., Knez Mihailova 6, Beograd, Srbija


Skraćenice za specifikaciju sočiva:

DIAPrečnik
BCBazna krivina
PWRDioptrija
CYLCilindar
AXISOsa
LLevo
RDesno

Korisničko uputstvo u PDF formatu

Preuzeto sa: opticus.rs