Korisničko uputstvo za sočiva Bausch & Lomb

Održavanje Vaših
kontaktnih sočiva
je jednostavno

Važno je da kontaktna sočiva očistite i dezinfikujete posle svake upotrebe da biste skinuli nagomilane naslage i proteine. Pravilno trljanje i ispiranje sočiva održava njihovu udobnost i pomaže očuvanju zdravlja očiju.

Zdravo održavanje kontaktnih sočiva pomaže očuvanju zdravlja očiju.

Kao deo uobičajenog zdravog održavanja sočiva primenjujte ove jednostavne korake:

UJUTRO

Operite ruke i osušite ih peškirom bez vlakana.

Izvadite desno kontaktno sočivo iz kutijice. Stavite sočivo na dlan desne ruke i isperite ga svežim rastvorom.

Stavite sočivo u oko.

Ponovite isto sa levim sočivom.

Ispraznite rastvor iz kutijice za sočiva, isperite kutijicu i poklopac svežim rastvorom.

Ostavite kutijicu sa skinutim poklopcima da bi se osušili na vazduhu. Stavite čep na bocu izatvorite je.

UVEČE

Operite ruke i osušite ih peškirom bez vlakana.

Napunite očišćenu kutijicu za sočiva do malo ispod vrha čistim rastvorom.

Izvadite desno sočivo iz oka. Stavite sočivo na dlan ruke i sipajte nekoliko kapi rastvora na sočivo. Nežno trljajte sočivo 10 sekundi sa obe strane.

Svežim rastvoro isperite sočivo da nema naslaga.

Stavite sočivo u odgovarajući odelja kutijice za sočiva. Pričvrstite poklopac na kutijicu.

Ponovite isto sa levim sočivom.

Vodite računa da sočivo bude potpuno uronjeno u rastvor.

Da biste dezinfikovali sočiva, ostavite ih u kutijici najmanje četiri sata ili preko noći.

ŠTA TREBA A ŠTA NE TREBA činiti za zdravo održavanje kontaktnih sočiva

 • TREBA oprati ruke pre svakog rukovanja sočivima.
 • TREBA upotrebljavati svež rastvor za čuvanje sočiva svaki dan.
 • TREBA menjati kutijicu za sočiva svakih 30 dana.
 • TREBA voditi računa da se boca sa rastvorom zatvori posle upotrebe.
 • TREBA se odmah javiti svom oftalmologu ako se u očima javi jako crenilo, osetljivost na svetlo ili neudoban osećaj.
 • NEMOJTE upotrebljavati vodu iz slavine za čišćenje sočiva ili kutijice za sočiva.
 • NEMOJTE razblažiti ili dva puta koristiti rastvor u kutijici.
 • NEMOJTE nositi sočiva ako su Vam oči crvene ili imate neudoban osećaj.
 • NEMOJTE čuvati kontaktna sočiva u fiziološkom rastvoru. Time nećete dezinfikovati svoja sočiva.
 • NEMOJTE stavljati kapi ili lekove za oči bez predhodne konsultacije sa oftalmologom.
 • NEMOJTE naslanjati vrh boce ni na kakvu površinu ili na oko pošto se tako može kontaminirati rastvor ili izazvati povreda oka.

Za zdravu brigu o sočivima važno je pridržavati se propisanog načina čišćenja i redovno posećivati svog oftalmologa.


Korisničko uputstvo u PDF formatu