Korisničko uputstvo Air Optix

LOTRAFILCON B
MEKA KONTAKTNA SOČIVA ZA PRODUŽENO NOŠENJE I MESEČNU ZAMENU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU - OVO UPUTSTVO SADRŽI VAŽNE INFORMAIJE O PROIZVODU, UPOTREBI I BEZBEDNOSTI KORIŠĆENJA . MOLIMO DA GA PAŽLJIVO PROČITATE I SAČUVATE ZA DALJU UPOTREBU. KONTAKTNA SOČIVA BI UVEK TREBALO DA PREPIŠE OČNI LEKAR. VAŽNO JE DA SE PRIDRŽAVATE UPUTSTAVA KOJE VAM PRUŽI VAŠ OČNI LEKAR KAO I SVIH PISANIH UPUTSTAVA O PRAVILNOM KORIŠĆENJU VAŠIH KONTAKTNIH SOČIVA.

NAZIVI PROIZVODA

 • AIR OPTIX
 • AIR OPTIX for Astigmatism
 • AIR OPTIX AQUA
 • AIR OPTIX AQUA Multifocal

MATERIJAL I PAKOVANJE

AIR OPTIX meka kontaktna sočiva, AIR OPTIX for Astigmatism meka kontaktna sočiva, AIR OPTIX AQUA meka kontaktna sočiva i AIR OPTIX AQUA Multifocal meka kontaktna sočiva sadrže 67% lotrafilcon B and 33% vode i nalaze se u phosphate puferovanom slanom rastvoru. Slani rastvor u kojem su AIR OPTIX AQUA kontaktna sočiva i AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktna sočiva sadrži1% Copolymer 845.

Sočiva su blago plavičasto obojena radi lakšeg rukovanja; boja sadrži Cu-phtalocyanine.

Sočiva su gasno sterilisana.

Sočiva se pakuju u trake individualnih blistera. Koristiti samo ako su folije pakovanja neoštećene.

NAMENA

AIR OPTIX kontaktna sočiva i AIR OPTIX AQUA kontaktna sočiva su namenjena za optičku korekciju vida kod osoba sa zdravim očima i minimalnim astigmatizmom koji ne utiče na vid.

AIR OPTIX for Astigmatism kontaktna sočiva su namenjena osobama kojima je potrebna dodatna korekcija za astigmatizam.

AIR OPTIX AQUA Multifocal kontaktna sočiva su namenjena osobama kojima je potrebna dodatna korekcija za presbiopiju.

Sva ova sočiva su namenjena za dnevno ili fleksibilno/produženo nošenje (do 6 dana i noći, uključujući i dok spavate), kako odredi Vaš očni lekar.

PREPORUČENI REŽIM NOŠENJA I ZAMENE

U interesu očuvanja zdravlja i bezbednosti Vaših očiju, režim nošenja bi trebalo da odredi Vaš očni lekar. Lotrafilcon B kontaktna sočiva su namenjena za produženo nošenje do 6 noći (uključujući i vreme spavanja). Ukoliko Vam Vaš očni lekar ne prepšei produžen režim nošenja , ne nosite ova sočiva dok spavate. Posle noći provedene bez sočiva, započnite sledeći period nošenja. Kako svaka osoba individualno reaguje na nošenje kontaktnih sočiva, Vaš oftalmolog može preporučiti kraće kontinuirano vreme nošenja. Nije svako u stanju da postigne maksimano nošenje od 6 uzastopnih dana i noći.

Sočiva morate baciti i zameniti novim parom svakog meseca.

RUKOVANJE VAŠIM SOČIVIMA

Vaš očni lekar bi trebalo da Vam pružiti detaljna uputstva o postavljanju i skidanju kontaktnih sočiva. Uvek operate i osušite ruke pre rukovanja kontaktnim sočivima. Nežno protresite blister pakovanje pre otvaranja. Skinite foliju. Istresite sočivo na dlan ili ga, ako je to potrebno, nežno potisnite kažiprstom iz kasetice. Uverite se da sočivo nije okrenuto naopako i da ste uzeli adekvatno sočivo za to oko. Pregledajte sočiva pre postavljanja. Ne postavljajte ih ukoliko su oštećena.

Prilikom skidanja sočiva Vaše ruke moraju da budu čiste i potpuno suve. Trepnite čvrsto nekokiko puta, a potom, gledajući na gore, povucite sočivo dole, na beonjaču. Skinite sočivo nežno ga hvatajući izmedju palca i kažiprsta. Ako imate teškoća pri skidanju sočiva, ne štipajte očno tkivo. Ukapajte kapi za podmazivanje i vlaženje i pokušajte ponovo posle nekoliko minuta.

• Nikada ne koristiti pincete, vakuumske pumpice, oštre predmete ili nokte za vadjenje sočiva iz kasetice ili iz oka.

ODRŽAVANJE VAŠIH SOČIVA

PRAVILNO ODRŽAVANJE VAŠIH SOČIVA JE IZUZETNO VAŽNO

DEZINFIKUJTE vaša sočiva svaki put kada ih skinete da biste uklonili štetne mikroorganizme i obezbedili bezbedno i komforno nošenje Vaših sočiva.

Vaš očni lekar bi trebalo da odabere sistem za održavanje sočiva koji Vama najviše odgovara. Preporučujemo da za Vaša sočiva koristite neki od navedenih proizvoda :

Sredstva za dezinfekciju na bazi vodonik peroksida:
AOSEPT Plus sistem za održavanje kontaktnih sočiva

Sredstva za hladno čišćenje i dezinfekciju:
OPTI-FREE PureMoist višenamensko sredstvo za dezinfekciju
OPTI-FREE Replenish višenamensko sredstvo za dezinfekciju
OPTI-FREE EXPRESS višenamensko sredstvo za dezinfekciju

 • Konsultujte vašeg očnog lekara pre korišćenja bilo kog alternativnog proizvoda za održavanje sočiva
 • Ne mešajte i ne kombinujte proizvode za održavanje sočiva iz različitih sistema.
 • Koristite isključivo proizvode za održavanje mekih kontaktnih sočiva, prateći uputstva proizvođača.
 • NE KORISTITI TOPLOTU NITI BILO KOJI PROIZVOD NAMENJEN ZA TVRDA ILI TVRDA GAS-PROPUSNA SOČIVA.

Uvek se pridržavajte sledećeg:

 • Uvek operite, isperite i osušite ruke pre rukovanja sočivima
 • Nikada nemojte ostavljati sočiva preko noći u fiziološkom rastvoru. Fiziološki rastvor NEĆE zaštititi vaša sočiva od mikroba i Vaše oči od mogućih infekcija
 • Nikada ne koristite već upotrebljeni rastvor iz kasetice iznova
 • Ne koristite rastvor nakon isteka roka upotrebe
 • Isperite Vašu kaseticu za sočiva svaki put kada iz nje izvadite sočiva. Koristite sterilni slani rastvor ili svež rastvor za održavanje sočiva i, ako je moguće, ostavite je na vazduhu da se osuši. To pomaže da se izbegne kontaminacija i ozbiljno oštećenje oka.
 • Redovno menjajte kaseticu za sočiva

AKO NISTE NOSILI KONTAKTNA SOČIVA NEKOLIKO DANA, pratite uputstva data za vaše sredstvo za održavanje sočiva i, ukoliko je potrebno, očistite i dezinfikujte vaša sočiva pre postavljanja.

KADA NE NOSITI SOČIVA

Kontaktna sočiva ne bi trebalo nositi vezano za odredjena zdravstvena stanja ili uslove spoljašpnje sredine. Stanja i uslovi koji mogu da onemoguće nošenje ili utiču na bezbednost nošenja kontaktnih sočiva su :

 • Alergija, upala, infekcija ili iritacija u ili oko oka ili očnih kapaka.
 • Periodi lošeg zdravlja, kao što su teške prehlade ili igrip
 • Korišćenje izvesnih lekova, uključujući i lekove za oči
 • Neadekvatan suzni film (suvo oko)
 • Izrazito suva ili prašnjava spoljašnja sredina koja čini nošenje kontaktnih sočiva nekomfornim
 • Vodeni sportovi bez korišćenja zaštitnih naočara

Konsultujte Vašeg očnog lekara posebno vezano za ova ili druga stanja i uslove.

MOGUĆI PROBLEMI

Iako meka kontaktna sočiva pružaju korisniku mnoge pogodnosti, moguće je da se pojave problemi koji se najpre mogu uočiti kao jedan ili više navedenih simptoma:

 • Osećaj prisustva stranog tela u oku
 • Nekomforno sočivo
 • Crvenilo oka
 • Osetljivost na svetlost
 • Peckanje, bol, svrab ili suzenje očiju
 • Smanjena oštrina vida
 • Dugine boje ili aura oko svetla
 • Pojačana sekrecija iz oka
 • Nekomfor / bol
 • Jako ili uporno suve oči

Ukoliko se ovi simptomi zanemare može doći do ozbiljnijih komplikacija.

ŠTA URADITI UKOLIKO SE PROBLEM JAVI

Ukoliko se javi bilo koji od gore navedenih simptoma :

 • ODMAH SKINITE SOČIVO(A).
 • Ako nelagodnost ili problem prestane, pogledajte pažljivo sočivo(a).
 • Ako je(su) sočivo(a) na bilo koji način oštećeno(a) NE STAVLJATI ga(ih) ponovo na oko, zameniti ga(ih) sa novim sočivom(ima) ili konsultujte Vašeg očnog lekara.
 • Ako na sočivu(ima) ima nečistoća, trepavica ili strano telo, ili ako je problem predstao, a sočivo(a) izgleda(ju) neoštećeno, temeljno ga(ih) očistite, isperite i dezinfikujte/neutrališite pre ponovnog postavljanja na oko.
 • Ukoliko se navedeni simptomi nastave nakon skidanja ili nakon ponovnog stavljanja sočiva, skinite ga(ih) ODMAH i kontaktirajte što pre očnog lekara. Moguće je da postoje ozbiljna stanja kao što su infekcija, kornealni ulcer (ulcerative keratitis) ili iritis. Ova stanja mogu se brzo razviti i mogu dovesti do trajnog gubitka vida. Manje ozbiljne reakcije kao što su erozije, zamućenje epitela i bakterijski konjuktivitis moraju se lečiti na adekvatan način kako bi se sprečile komplikacije.
 • Povremena suvoća može se otkloniti upotrebom kapi za podmazivanje i vlaženje. Ukoliko se suvoća nastavi konsultujte Vašeg očnog lekara.
 • Ako se sočivo «ukopa» (prestane da se pokreće), nakapajte nekoliko kapi sredstva za vlaženje/komfor i sačekajte da sočivo počne slobodno da se pokreće pre nego što ga skinete. Ako se sočivo i dalje ne pomera, ODMAH konsultujte očnog lekara.

DODATNE INFORMACIJE

Pokazalo se da je rizik za pojavu ulceroznog keratitisa veći kod korisniika koji kontaktna sočiva nose produženo u odnosu na korisnike koji kontaktna sočiva nose na dnevnoj bazi. Nošenje kontaktnih sočiva povećava rizik od infekcija oka.

Pušenje dodatno povećava rizik od ulceroznog keratitisa kod korisnika kontaktnih sočiva.

VAŽNE NAPOMENE

 • Ne delite Vaša sočiva ni sa kim, jer se tako mogu preneti mikroorganizmi koji mogu dovesti do ozbiljnih problema sa zdravljem očiju.
 • Kontrolišite Vaše oči svakodnevno, kako bi ste bili sigurni da dobro izgledaju, da se osećate komforno i da Vam je vid jasan.
 • Preporučuje se da osobe koje koriste kontaktna sočiva posećuju svog očnog lekara redovno kako je propisano.
 • Ne koristiti sočiva ili sredstva za održavanje sočiva nakon isteka roka upotrebe.
 • U uslovima slabog osvetljenja, korisnici blago obojenih sočiva mogu imati smanjenu vidljivost slabo kontrastnih objekata. Nosioci multifokalnih sočiva mogu imati slabiju vidnu oštrinu u svim uslovima osvetljenja.
 • Vodite računa da ne pomešate sočivo za levo i desno oko.
 • Pre postavljanja sočiva proverite da je dioptrija sočiva sa folije pakovanja odgovarajuća za to oko.
 • Uvek nosite sa sobom rezervni par sočiva.
 • Budite obazrivi kada koristite sapune, losione, kreme, kozmetiku ili dezodoranse jer oni mogu da prouzrokuju iritaciju ako dodju u kontakt sa Vašim sočivima.
 • Postavite sočiva pre nanošenja šminke i skineti ih pre skidanja šminke
 • Izbegavajte raspršivače, kao što je lak za kosu, u blizini Vaših očiju kada nosite sočiva, jer mogu da prouzrokuju iritaciju.
 • Konsultujte Vašeg očnog lekara vezano za nošenje sočiva za vreme sportskih aktivnosti uključujući i plivanje.
 • Skinite Vaša sočiva kada ste izloženi štetnim ili iritirajućim isparenjima.
 • Nikad ne dopustite da sočiva dodju u kontakt sa nesterilnim tečnostima (uključujući vodu iz vodovoda i pljuvačku) jer može doći do zagadjenja mikrobima, koja mogu dovesti do trajnog oštećenja oka.
 • Obavestite Vašeg poslodavca da nosite kontaktna sočiva, posebno ako Vaše radno mesto zahteva upotrebu zaštitne opreme za oči.

PROIZVODJAČ:

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK ZA EU:

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park, Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR, United Kingdom

Uvozi i distribuira:

OPTICUS d.o.o., Knez Mihailova 6, Beograd, Srbija


Skraćenice za specifikaciju sočiva:

DIADijametar
BCBazna krivina
PWRDioptrija
CYLCilindar
AXISOsa
LOMala
MEDSrednja
HIVisoka
ADDAddicija
MAXMaximum
LLevo
RDesno

Korisničko uputstvo u PDF formatu

Preuzeto sa: opticus.rs