Održavanje naočara

Čišćenje

Koristite namenske tečnosti za čišćenje sočiva i krpicu od jelenske kože ili mikrofiber.


Za brisanje nemojte koristiti konfekcijske materjale papir itd.


Plastična sočiva, sočiva sa slojem antirefleksa i metalizacije traže još veću pažnju prilikom održavanja i čišćenja.


Održavanje

Redovno proveravajte da li su svi zavrtnji dovoljno stegnuti da bi ste izbegli demontiranje naočara.


Izbegavajte kontakt Vaših naočara sa agresivnim tečnostima kao što su aceton razni razređivači, lakovi i lepak jer mmogu trajno da oštete Vaša sočiva.


ciscenje

Čuvanje

Tvrda futrola ili etui je najbolje mesto za čuvanje naočara kada one nisu u upotrebi. U slučaju da ih ne stavljate u futrolu nemojte ih ostavljati na radnim površinama, sedištima, a nikako ih nemojte odlagati tako da sočiva naočara dođu u kontakt sa nekom površinom.


Visoke temperature takođe mogu oštetiti i deformisati Vaše naočare i sočiva! Zato nemojte ih izlagati temperaturama većim od 80 °C.


Napomene

- Naočare uvek upotrebljavajte po savetu i uputstvu Vašeg lekara oftalmologa!

- Naočare za blizinu nikad nemojte koristiti na većim udaljenostima od 40cm!

- Budite oprezni pri dnevnim aktivnostima gde mogu da se oštete naočare.

- Kada skidate naočare uvek ih držite za obe ručke.

- Ako su se naočare iskrivile i ne leže na licu posetite nas ili Vašeg optičara, da se Vaše naočare ponovo podese.