Naši poslovni podaci

Firma:"OPTIKA 7" ZTR LADISLAV DERNER pr.
Adresa:Sombor Stara Gradska kuća lok.10
Matični broj:55810176
Registarski broj:2322001964810048
Šifra delatnosti:2670
Broj rešenja:313 - 8 / 2003 - II / 01 (15.01.2003)
Broj rešenja Ministarstva Zdravlja:515-04-02439-2009-05 (31.11.2009)
Žiro račun:325 - 9500600058985 – 23 Vojvođanska banka
PIB:102543437
U sistemu PDV:NE
e-mail:infooptika7.rs