Mineralna stakla za korekciju vida

stakla

Mineralna stakla

Mineralna stakla se izrađuju od tradicionalnog materjala za izradu sočiva - stakla.

Sočiva izrađena od stakla imaju veliku otpornost prema habanju, dostupna su u velikom spektru indexa prelamanja (od 1.5 do 1.9) što omogućuje izradu stakala velikih dioptrija i otporna su na visoke temperature.

U poređenju sa plastičnim staklima manje su udobna za nošenje zbog svoje težine, naročito kod većih dioptrija, lako se lome te zbog toga njihova upotreba se ne preporučuje deci, sportistima ili ljudima koji se bave nekom dinamičnom aktivnošću.


Mineralni materjali srednjeg i visokog indexa prelamanja

Pomoću novijih materjala i tehnologija omogućena je izrada mineralnih stakala visokog indexa prelamanja.

Pomoću ovih materjali izrađuju se veoma tanka stakala vrlo visokih dioptrija, ali pretežno samo u negativnim dioptrijama (do -25).

Mineralna stakla većeg indexa prelamanja je potrebno oplemeniti sa antireflexnim slojem zbog smanjivanja površinskih reflexija.

Tipovi mineralnih stakala prema broju žarišta

Monofokalna stakla

monofokal

Monofokalna stakla čitavom svojom površinom i jednakom snagom prelamaju i fokusiraju sliku u jednu žarišnu daljinu.

Sa monofokalnim staklima se uspešno koriguju refrakcione greške optičkog sistema oka na sve udaljenosti do 40-e godine života.

Pojavom "staračke dalekovidnosti" sa monofokalnim staklima se oštrina vida može korigovati samo na jednu određenu daljinu što za sobom povlači stalno skidanje ili menjanje naočara.

Monofokalna mineralna stakla

Bifokalna stakla

bifokal

Bifokalna stakla Vam pružaju jasan vid na dve udaljenosti, na daljinu i na blizinu, te nije potrebna stalna promena naočara za daljinu i za čitanje.

- Prednosti: eliminišu potrebu za stalnim menjanjem naočara za daljinu i za blizinu.

- Mane: postoji jasna i vidljiva granica između dela za daljinu i čitanje, "skok slike" na graničnom pojasu, nema korekcije za srednje udaljenosti.

Mineralna bifokalna stakla

Progresivna ili multifokalna stakla

progresiv

Progresivna stakla Vam pružaju jasan vid na svim udaljenostima, kod njih se jačina postepeno, progresivno menja od korekcije za daljinu do korekcije za blizinu.

Spuštanjem pogleda prema dole, gleda se na sve jačem delu sočiva sve do neophodne korekcije za komforan vid na blizinu.

- Prednosti: komforan vid na svim udaljenostima.

- Mane: smanjena oštrina vida na bočnim delovima sočiva.

Mineralna progresivna stakla

Tipovi mineralnih stakal prema indexu prelamanja

Mali index prelamanja

Stakla sa indexom prelamanja od 1.523

Srednji index prelamanja

Stakla sa indexom prelamanja od 1.60 i 1.70 (titanijum stakla)

hi index

Visok index prelamanja

Stakla sa indexom prelamanja od 1.80 (lantanska stakla)

Veoma visok index prelamanja

Stakla sa indexom prelamanja od 1.90 (niobijumska stakla)

Tipovi plastičnih stakala prema apsorpcionim osobinama

Bela stakla

Kao što se može po nazivu zaključiti to su prozirna stakla bez boje. To su stakla koja se u najvećoj meri koriste za korekciju vida.

color-lens

Fotoosetljiva stakla

Neki materjali imaju osobinu da pod uticajem sunčeve svetlosti menjaju apsorpcione osobine.

UV zračenje aktivira proces promene boje, što znači de će fotoosetljiva stakla potamniti na sunčevoj svetlosti, a u zatvorenoj prostoriji izbledeti i postati skoro potpuno prozirna.